https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Schooldocumenten | Odaschool voor basisonderwijs

Schooldocumenten

 

Op deze pagina vindt u diverse schooldocumenten die voor u van belang kunnen zijn. Vanaf deze pagina kunt u ze downloaden.

'Aanmelden leerling' en 'Verlof aanvragen'

  • Aanmelden nieuwe leerlingen
  • Aanvraagformulier voor verlof
    Houd bij het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties rekening met het volgende. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zonder toestemming wegblijven van school. Toch komt het nog regelmatig voor dat ouders kinderen thuis houden van school zonder dat ze daarvoor toestemming hebben (bijvoorbeeld om eerder op vakantie te gaan). Dit wordt door de onderwijsinspectie 'luxe verzuim' genoemd. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente een proces-verbaal.

Schoolgids

Protocollen

 AVG

 

Rookvrij schoolterrein
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Er mag ook niet gerookt worden buiten het schoolplein en bij de ingang van het plein en/of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.