https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Passend onderwijs | Odaschool voor basisonderwijs

Passend onderwijs

Met ingang van 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht te komen tot een continuĆ¼m van onderwijsondersteuning voor leerlingen.
Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in.
De scholen van SKOSO werken vanaf 01-08-2014 officieel samen in het Samenwerkingsverband 30.06 en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken over passend onderwijs voor alle leerlingen.
In het samenwerkingsverband participeren reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Middels een nieuwe interne zorgstructuur anticipeert SKOSO op Passend Onderwijs, waardoor goed onderwijs blijft gewaarborgd.