https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Oudervereniging | Odaschool voor basisonderwijs

Oudervereniging

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De oudervereniging heeft daarom overlegmomenten met school en organiseert diverse activiteiten samen met de teamleden. 

Zo geeft de Oudervereniging een actieve en positieve bijdrage aan vele activiteiten die gedurende het gehele schooljaar op de Odaschool plaatsvinden. Het is ontzettend belangrijk dat er elk jaar weer ouders zijn die zich in willen zetten voor de kinderen bij ons op school. Binnen het bestuur van de oudervereniging is er een aantal commissies opgezet die een aantal activiteiten organiseren. Onder andere: 

  • Sinterklaas
  • Kerstmis
  • Carnaval
  • Pasen
  • Schoolfeest
  • Schoolreisje
  • Schoolkamp
  • Musical/afscheid groep 8
  • Sportdag
  • Afscheid leerlingen

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt per schooljaar per kind een bijdrage van € 22,50 om diverse activiteiten te kunnen bekostigen.
Omdat het basisonderwijs door de overheid wordt betaald, zijn alle bijdragen die aan de ouders worden gevraagd op basis van vrijwilligheid.
Voor de kinderen die vanaf januari instromen wordt er een bedrag van € 11,25 gevraagd. Het gaat hierbij om een totaalbedrag. Voor het schoolreisje wordt geen extra bijdrage meer gevraagd.
Voor het schoolkamp van groep 8, wordt nog wel een aparte eigen bijdrage gevraagd.

Samenstelling oudervereniging 2021-2022
Bestuur
Voorzitter: Anke Verhoeven
Secretaris: Linda de Brouwer
Penningmeester: Jolanda Wijnen

Klassenouders
Elke groep heeft zijn eigen klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon en een spreekbuis voor ouders/verzorgers met de groepsleerkracht en de directie.  

Groep 1-2a: Carlijn Meuter
Groep 1-2b: Anniek Huijberts
Groep 3: Nicky Keetels
Groep 4: Esther Raaijmakers
Groep 5: Jodi Aben
Groep 6A: Marjolein Bekkers
Groep 6B-7B: Marjan Kremers
Groep 7A: Bianca Walter
Groep 8: Anita van Zoggel.