https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Oudervereniging | Odaschool voor basisonderwijs

Oudervereniging

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De oudervereniging heeft daarom overlegmomenten met school en organiseert diverse activiteiten samen met de teamleden. 

Zo geeft de Oudervereniging een actieve en positieve bijdrage aan vele activiteiten die gedurende het gehele schooljaar op de Odaschool plaatsvinden. Het is ontzettend belangrijk dat er elk jaar weer ouders zijn die zich in willen zetten voor de kinderen bij ons op school. Binnen het bestuur van de oudervereniging is er een aantal commissies opgezet die een aantal activiteiten organiseren. Onder andere: 

  • Sinterklaas
  • Kerstmis
  • Carnaval
  • Pasen
  • Schoolfeest
  • Schoolreisje
  • Schoolkamp
  • Musical/afscheid groep 8
  • Sportdag
  • Afscheid leerlingen

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt per schooljaar per kind een bijdrage van € 22,50 om diverse activiteiten te kunnen bekostigen.
Omdat het basisonderwijs door de overheid wordt betaald, zijn alle bijdragen die aan de ouders worden gevraagd op basis van vrijwilligheid.
Voor de kinderen die vanaf januari instromen wordt er een bedrag van € 11,25 gevraagd. Het gaat hierbij om een totaalbedrag. Voor het schoolreisje wordt geen extra bijdrage meer gevraagd.
Voor het schoolkamp van groep 8, wordt nog wel een aparte eigen bijdrage gevraagd.

Samenstelling oudervereniging 2019-2020
Bestuur
Voorzitter: Anke Verhoeven
Secretaris: Christel Hiddink
Penningmeester: Jolanda Wijnen

Klassenouders
Elke groep heeft zijn eigen klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon en een spreekbuis voor ouders/verzorgers met de groepsleerkracht en de directie.  

Klassenouders 2020-2021:
Groep 1-2a: Nicky Keetels
Groep 1-2b: Sam Zonjee
Groep 3-4a: Carlijn Meuter
Groep 3-4b: Marjolein Bekkers
Groep 5-6a: Bianca Walter
Groep 5-6b: Marjan Kremers
Groep 5-6c: Kim Dekker
Groep 7-8a: Anita van Zoggel
Groep 7-8b: Maaike Verbeem
Groep 7-8c: Liesbeth Woonings