https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Onze visie | Odaschool voor basisonderwijs

Onze visie

 

Daar staan we voor!
Hoe we dat doen?
Door kinderen invloed te geven op hun eigen ontwikkeling. Door hen na te laten denken over wat ze willen leren, waar ze goed in zijn en wat ze interessant vinden. Kinderen krijgen de ruimschoots de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Onze leerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving, spelen in op de behoeften van kinderen en dagen kinderen uit om vragen te stellen en zelf op onderzoek uit te gaan. 
Dit alles in een veilig en plezierig pedagogisch klimaat! 

Kinderen leren actief, in beweging en van en met elkaar
Naast actief zijn in het hoofd, zoals hierboven omschreven, zijn kinderen ook actief met hun lichaam tijdens het leren. Bewegend leren vindt plaats in de klassen, maar ook op de speelpleinen, op het grasveld en in de gymzalen. Denk bijvoorbeeld aan springend de telrij tot 10 leren of keersommen leren terwijl je een bal overgooit. Behalve de leerstof oefenen, wordt tevens samenwerking met andere kinderen bevorderd. 
Vanaf groep 5 werken alle kinderen aan zgn. flexdesks. Dit zijn tafels die omhoog gezet kunnen worden, waardoor kinderen kunnen gaan staan als ze aan het werk zijn.

Eigentijds leren
Bij het bieden van een rijke leeromgeving maken we gebruik van moderne materialen en technieken. Bij de keuze van onze methodes en materialen houden we rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen. Neem bijvoorbeeld onze methode voor wereldoriëntatie. Daarin wordt telkens een centraal thema behandeld, waarna kinderen vervolgens aan de slag gaan met een eigen onderzoek of opdracht. Vaak wordt dan gewerkt op het leerplein. Op dit centrale plein in de school zijn ipads, robotica en andere materialen aanwezig. Het meubilair is zodanig gekozen dat samenwerking gestimuleerd wordt (denk aan tramzitjes en ronde opstellingen).     

Kernwaarden
Vanuit onze visie hebben we vier kernwaarden voor ogen: 'samen', 'uitdagend', 'ruimte gevend' en 'in ontwikkeling'.
Een korte omschrijving vindt u hieronder. Willt u de gehele visie beschrijving graag lezen, klik dan hier.  

  • Samen

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder". School, kinderen en ouders hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken door goed samen te werken. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid, vanuit respect en tolerantie. Welbevinden van kinderen is het fundament waarop leren en ontwikkeling plaatsvindt.  

  • Uitdagend

Kinderen zijn van nature betrokken, nieuwsgierig en gemotiveerd. Het team van de Odaschool draagt zorg voor een rijke leeromgeving. Kinderen worden hierdoor geprikkeld en uitgedaagd. We dagen onze kinderen uit om op onderzoek te gaan en begeleiden ze in hun zoektocht naar oplossingen.

  • Ruimte gevend

Op de Odaschool krijgen kinderen de ruimte om te worden wie ze zijn. We geven onze kinderen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Kinderen zijn heel goed in staat om hun eigen ontwikkeling mede vorm te geven. De school zorgt voor de voedingsbodem waarop de talenten kunnen rijpen. 

  • In ontwikkeling

Wij brengen kinderen bij dat leren en ontwikkelen essentieel is om goed te kunnen functioneren in een steeds sneller veranderende samenleving. We leren kinderen na te denken, creatief te zijn en te reflecteren op hun eigen handelen. Als team willen wij hier een voorbeeld in te zijn door zelf ook te reflecteren, feedback te geven en te ontvangen, door het volgen van scholing.