https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad (MR) | Odaschool voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft een belangrijke taak binnen de school. Zij zet zich in voor de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ook kan zij gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over zaken die op school spelen.
De leden hebben drie jaar zitting in de MR. Dat betekent dat na drie jaar een MR-lid
aftredend is. Door middel van verkiezingen worden dan nieuwe ouders in de MR
gekozen of wordt binnen het team een nieuwe leerkracht gekozen.

2021-2022

Op onze school zitten in de MR 6 personen, drie ouders en drie leerkrachten.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Namens de ouders:

  • Ellen van Kempen
  • Arno van der Heijden
  • Roel Jansen

   
Namens het team:

  • Petrie Vervoort (leerkracht groep 3)
  • Meriam van de Velde (leerkracht groep 1/2A)
  • Kirsten Vorstenbosch (leerkracht groep 7)

De MR is per mail bereikbaar: pvervoort@bsodaschool.nl