https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Odaschool voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad

De MR heeft een belangrijke taak binnen de school. Zij zet zich in voor de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ook kan zij gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over zaken die op school spelen.
De leden hebben drie jaar zitting in de MR. Dat betekent dat na drie jaar een MR-lid
aftredend is. Door middel van verkiezingen worden dan nieuwe ouders in de MR
gekozen of wordt binnen het team een nieuwe leerkracht gekozen.

2019-2020

Op onze school zitten in de MR 6 personen, drie ouders en drie leerkrachten.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
Namens de ouders:

  • Ellen van Kempen
  • Arno van der Heijden
  • Yvonne Verhoeven

Namens het team:

  • Petrie Vervoort
  • Meriam van de Velde
  • Ingrid van Hastenberg