https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest De Verbinding | Odaschool voor basisonderwijs

De Verbinding

 

Kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO in het gebouw van de Odaschool

De Odaschool vormt samen met kinderopvangorganisatie De Verbinding een kindcentrum. Daarin ontwikkelen we samen een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling. We organiseren gezamenlijke activiteiten waarin dit o.a. zichtbaar is. Om een optimale ontwikkeling te waarborgen is er sprake van een warme overdracht van de kinderen in de opvang naar de basisschool.

De Verbinding is een organisatie die kleinschalige opvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar. De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op veertien locaties. De naam is gekozen om uit te drukken dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is. Daarnaast staan wij ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.

Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerksters. 

Binnen de muren  van de Odaschool bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep. 

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is 5 dagen per week open en heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd. Openingstijden: 7.45 – 18.15 uur.

Peuteropvang
Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend van 8.30 tot 11.45 uur welkom bij de peutergroep. Verlengde opvang is mogelijk tot 13.45 uur.
Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt hen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

BSO (voor- en naschoolse opvang)
Kinderen die de Odaschool bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in het BSO lokaal of op onze locatie bij Rhode. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Openingstijden: Voorschoolse opvangdagelijks van 7.30 – 8.30 uur; naschoolse opvang maandag t/m vrijdag van 14.00 – 17.45/ 18.30 uur.

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden opgevangen in het lokaal binnen de Odaschool. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen.
Kinderen van groep 4 tot en met 8 worden opvangen op onze locatie bij voetbalvereniging Rhode. Hier mogen we maximaal 35 kinderen opvangen.

Zwemles tijdens de BSO!
Kinderen van de Odaschool vanaf 5 jaar krijgen op dinsdag van 15.00 uur tot 16.30 uur de kans om tijdens de BSO deel te nemen aan de zwemles bij Zwembad de Neul. De kinderen worden hierbij begeleid door een pedagogisch medewerkster vanuit de Verbinding. Deze begeleidt de kinderen naar het zwembad, blijft daar om te helpen met bijvoorbeeld omkleden en brengt de kinderen weer terug naar de BSO. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de kosten voor de BSO gedurende deze uren wel doorlopen. U kunt uw kind aan het einde van de dag op de normale tijd ophalen bij de BSO. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan deze zwemles, ontvangt u bovendien 10% korting op het normale tarief voor de zwemles.

Als u interesse heeft om uw kind te laten deelnemen aan de zwemles tijdens BSO-tijd, kunt u dat doorgeven aan de pedagogisch medewerksters van de BSO.

Nadere informatie over de opvangmogelijkheden binnen de Odaschool vindt u op de website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl.