https://bsodaschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Algemene Voorwaarden | Odaschool voor basisonderwijs
SKOSO en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van SKOSO publiceren op deze website ter
informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal. Zij behouden zich daarbij het recht voor op elk
moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te
hoeven doen. De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks kunnen er onvolkomenheden voorkomen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
SKOSO en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van SKOSO spannen zich in om de inhoud
van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht
is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
SKOSO en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van SKOSO zijn niet aansprakelijk voor de
inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de
gegevens, zoals die op de website van SKOSO en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van
SKOSO worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom van deze materialen liggen bij SKOSO en de scholen die
vallen onder het bevoegd gezag van SKOSO.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder
vooraf schriftelijke toestemming van SKOSO en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van
SKOSO.